دستکش آمریکا سنای آمریکا دونالد ترامپ اخبار بین الملل

دستکش: آمریکا سنای آمریکا دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ربات ها احترام به حریم شخصی انسان ها را می آموزند

محققان در حال ارائه آموزش های مهم به ربات ها هستند تا آنها بیاموزند چگونه به حریم شخصی انسان ها احترام بگذارند و فاصله مهم را با افراد حفظ کنند. 

ربات ها احترام به حریم شخصی انسان ها را می آموزند

ربات ها احترام به حریم شخصی انسان ها را می آموزند

عبارات مهم : سیستم

محققان در حال ارائه آموزش های مهم به ربات ها هستند تا آنها بیاموزند چگونه به حریم شخصی انسان ها احترام بگذارند و فاصله مهم را با افراد حفظ کنند.

به گزارش مهر به نقل از آسین ایج، ارتقای فهم و درک ربات ها به وسیله پژوهشگران موجب می شود تا آنها در حین تعامل با انسان ها برخوردی با کسی نداشته باشند و گفتگو و همراهی با هر شخصی را به شکلی محترمانه تر و مناسب تر صورت دهند.

ربات ها احترام به حریم شخصی انسان ها را می آموزند

محققان دانشگاه ملی سان خوان در آرژانتین می گویند در جریان تعاملات متفاوت با هر فردی، وی حریم شخصی خاص خود را دارد که باید به وسیله دیگران محترم شمرده شود. این حریم بر حسب موقعیت و وظایف برنامه ریزی شده، توقعات فرهنگی، اولویت های فرد، شرایط اجتماعی و غیره متفاوت است.

به گفته این دانشمندان ربات ها باید به حریم شخصی انسان ها احترام بگذارند تا به تدریج در جامعه انسانی پذیرفته شوند و لذا سیستم های کنترلی جدیدی جهت آنها طراحی شده است که تحرکات و تعاملات ربات ها را با دقت بیشتری تنظیم می کند.

محققان در حال ارائه آموزش های مهم به ربات ها هستند تا آنها بیاموزند چگونه به حریم شخصی انسان ها احترام بگذارند و فاصله مهم را با افراد حفظ کنند. 

برای طراحی سیستم یادشده از الگوی تعامل یک رهبر و افراد تابع وی در محیط های متفاوت الگو گرفته شده است و انتظار می رود برنامه نویسی های مهم و کارها سخت افزاری در این زمینه ظرف چند ماه آینده انجام شود.

واژه های کلیدی: سیستم | طراحی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs