دستکش آمریکا سنای آمریکا دونالد ترامپ اخبار بین الملل

دستکش: آمریکا سنای آمریکا دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تا 12 سال آینده یک پنجم مشاغل به وسیله ربات‌ها اداره خواهد شد

گروهی از محققان انگلیسی با بررسی اوضاع مشاغل در شرایط فعلی و نقش ربات‌ها در کم کردن نیاز به نیروی کار پیش‌بینی کردند که تا 12 سال آینده یک پنجم مشاغل به وسیله ر

تا 12 سال آینده یک پنجم مشاغل به وسیله ربات‌ها اداره خواهد شد

تا 12 سال آینده یک پنجم مشاغل به وسیله ربات ها اداره خواهد شد

عبارات مهم : آموزش

گروهی از محققان انگلیسی با بررسی اوضاع مشاغل در شرایط فعلی و نقش ربات ها در کم کردن نیاز به نیروی کار آینده نگری کردند که تا 12 سال آینده یک پنجم مشاغل به وسیله ربات ها اداره خواهد شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، براساس این مقاله تا سال 2030 زیاد مشاغل مربوط به خدمات مشتریان، خدمات انبارداری و سایر خدمات روزانه مخصوصا در مراکز شهرهای بزرگ به ربات ها محول خواهد شد.

تا 12 سال آینده یک پنجم مشاغل به وسیله ربات‌ها اداره خواهد شد

اندرو کارتر، کارشناس مرکز امور مشاغل و کاریابی لندن گفت: اگرچه پدیده اتوماسیون و جهانی شدن در نگاه اول با زیاد کردن ثروت و رفاه آشنا شده است بود، ولی بررسی های ما نشان می دهد که در بعضی موارد با پیشرفته تر شدن زندگی بعضی از مشاغل روزانه از بین بردن خواهند شد.

وی در ادامه افزود: توصیه ما به مسئولان بریتانیا یا سایر کشورهای در حال رشد این است که از طریق سیستم آموزش و پرورش مهارت های تازه و متناسب با تغییرات نوین را به دانش آموزان ارائه دهند تا نیروی کار آینده در پیدا کردن شغل با مسئله مواجه نشود.

گروهی از محققان انگلیسی با بررسی اوضاع مشاغل در شرایط فعلی و نقش ربات‌ها در کم کردن نیاز به نیروی کار پیش‌بینی کردند که تا 12 سال آینده یک پنجم مشاغل به وسیله ر

محققان معتقدند که تنها راه مقابله با بیکاری جهانی در پی گسترش پدیده اتوماسیون در گام اول آموزش مهارت های نوین و در گام دوم تامین زیرساخت های مورد نیاز جهت زیاد کردن مشاغل از طریق کارهای نوآورانه و طرح های زودبازده است.

واژه های کلیدی: آموزش | اداره | روزانه | سال آینده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs