دستکش آمریکا سنای آمریکا دونالد ترامپ اخبار بین الملل

دستکش: آمریکا سنای آمریکا دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی گرفتن گارانتی از اروپایی‌ها ناممکن نیست/ تصمیم‌گیری نهایی در پایتخت کشور عزیزمان ایران است ، ظریف

وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: آمریکا از برجام خارج شده است هست. اینک اعضای دیگر کمیسیون یکسان باید بررسی کنند که آیا می‌توانند و چگونه باید خروج

گرفتن گارانتی از اروپایی‌ها ناممکن نیست/ تصمیم‌گیری نهایی در پایتخت کشور عزیزمان ایران است ، ظریف

ظریف: گرفتن گارانتی از اروپایی ها ناممکن نیست/ تصمیم گیری نهایی در پایتخت کشور عزیزمان ایران است

عبارات مهم : ایران

وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: آمریکا از برجام خارج شده است هست. اینک اعضای دیگر کمیسیون یکسان باید بررسی کنند که آیا می توانند و چگونه باید خروج امریکا از برجام را جبران کنند. این بحث مهم جلسه امروز کمیسیون یکسان خواهد شد.

محمدجواد ظریف در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به برگزاری کمیسیون یکسان برجام که امروز در وین در سطح معاونان وزیر امور خارجه برگزار می شود، گفت: دستورکار کمیسیون یکسان معمولا چند بند مهم و عادی دارد که یک بند مهم آن، مربوط به نامه ای است که من به زن موگرینی راجع به تخلفات امریکا در برجام و خروج ارزش از توافق هسته ای نوشته ام.

کمیسیون یکسان چگونگی جبران خروج امریکا از برجام را بررسی می کند

وی ادامه داد: براساس این نامه، کمیسیون یکسان برجام امروز برگزار شده است و به بررسی این موارد می پردازد.

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با بیان اینکه من فکر می کنم تمرکز اعضای کمیسیون یکسان بر این خواهد بود که چگونه می خواهند منافع کشور عزیزمان ایران را در برجام تضمین کنند، اظهار داشت: امریکا از برجام خارج شده است هست. اینک اعضای دیگر کمیسیون یکسان باید بررسی کنند که آیا می توانند و چگونه، خروج امریکا از برجام را جبران کنند. این بحث مهمی است که جلسه امروز کمیسیون یکسان خواهد شد.

هیچ توجیهی جهت ارجاع پرونده کشور عزیزمان ایران به شورای امنیت وجود ندارد

ظریف افزود: البته مباحث دیگری نیز مانند همکاری های هسته ای، کانال خرید و… طبق معمول در این جلسه بررسی می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی عنوان خروج امریکا در برجام در کمیسیون یکسان نمی تواند منجر به ارجاع پرونده کشور عزیزمان ایران به شورای امنیت و بازگشت تحریم های شرکت ملل علیه کشورمان شود؟ تصریح کرد: این امکان وجود دارد که اگر کشوری عنوان را به شورای امنیت ببرد، چنین وضعیتی ایجاد شود. اولا امریکا از برجام خارج شده است و نمی تواند چنین کاری را انجام دهد. در مورد سایر اعضا هم، آنها هیچ توجیهی جهت انجام این کار ندارند لیکن جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به همه تعهداتش عملکرد کرده و موفق بوده است.

تصمیم گیری راجع به آینده برجام در پایتخت کشور عزیزمان ایران است

وزیر امور خارجه با اشاره به بررسی همه سناریوها در پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: باید دید در آینده چگونه عمل می شود. ما نیز همه آینده نگری های مورد نیاز را انجام داده ایم. اگر تصمیم بگیریم از برجام خارج شویم، با در نظر گرفتن همه شرایط است.

ظریف در پاسخ به این پرسش که آیا در مدت چند هفته امکان گرفتن ضمایت از اروپا جهت حفظ منافع کشور عزیزمان ایران در پرتو توافق هسته ای ممکن است؟ ابراز داشت: باید دید چه به دست می آوریم، آن وقت به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آییم و به مقامات کشور ارائه می دهیم. تصمیم گیری در پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد بود. اعتقاد دارم چنین چیزی ناممکن نیست ولی باید دید چه به دست می آوریم.

گرفتن گارانتی از اروپایی‌ها ناممکن نیست/ تصمیم‌گیری نهایی در پایتخت کشور عزیزمان ایران است ، ظریف

واژه های کلیدی: ایران | چگونه | امریکا | کمیسیون | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs